Integritetspolicy

Ångestkliniken

Vi värnar om din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi samlar endast in personuppgifter som behövs för att kunna erbjuda våra tjänster och vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part utan ditt samtycke. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och missbruk. Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs enligt gällande lagar och bestämmelser. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att begära att de raderas om de inte längre behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Stefan E. Lund

Västra Bodarnevägen 57
 441 60    Alingsås

Stefan@stefanlund.com