Stefan E. Lund 


#smartflow

Träningsläger
För dig som leder förändring

Upplägg av sidan
Vad ska deltagarna ge sig ut på
Varför ska de göra det
Vad är innehållet
Vad ger det
Hur anmäla sig
På max 7 sider
2-3 sider med praktisk info
1 sida om flowit/smartflow
1 sida med mer detaljerat innehåll i slutet
Kondwani Kalimanjira,
Teknisk Chef, Volvo Lastvagnar AB
God morgon Stefan!
Stort tack för igår, det gjorde du väldigt bra. En mycket givande övning, speciell när deltagarna märker att det ständigt går att förbättra sin vardag, samt väldigt rolig. Jag vill tacka för din inspirerande coachning. Det är ett sant nöje att jobba med dig.
#smartflow

TRÄNINGSLÄGRET ÄR DESIGNAT FÖR DIG


Som vill få energi, mod och kunskap att göra en förändring


Som vill skapa en bättre vardag fylld av glädje och framgång


Som känner att det är dags att göra något åt situationen


Som vet att där Din verksamhet är idag inte är där den borde vara.


Som känner att Ni idag inte gör de saker och formar den verksamhet som Ni skulle kunna ha.

Lägg in ett block som beskriver en eller max två outputs "vad ger denna kursen"

"bli världsmästare"
Målen för din verksamhet formar du själv! Det träningslägret ger är den väg som tar dig till dina mål.


Det här är som en gåva där Du ger Dig själv ett steg emot en verksamhet i harmoni.

Stefan E. Lund

Ett webbaserat träningsläger för dig som vill få vägledning, kunskap, styrka och mod att forma en verksamhet i harmoni. Där alla delar av verksamheten är synkroniserade och i takt med marknadens förväntningar.
Får Du inte chansen att skapa den harmoni din verksamhet behöver? Den harmoni som Du innerst inne vet skulle vara det som behövs? Känns det som Du sitter fast i vardagen, har tankar att förändra men kommer inte vidare.
Då ska Du passa på att hänga med på detta träningsläger. Där Du får inspiration, vilja och kunskap att ta Dig från nuläge till en ny situation.

Det är Dina steg som är viktiga. Det är Dina steg som gör skillnad. Det är Dina tankar som kan förändra allt. Att träna det undermedvetna är ett kraftfullt steg för att att forma en ny och bättre vardag. Träna det undermedvetna genom Dina tankar, ageranden, ord och skrift.

Din tro formar Dina tankar.
Dina tankar formar Dina ord.
Dina ord formar dina handlingar.
Dina handlingar formar Dina vanor.
Dina vanor formar Dina värderingar.
Dina värderingar formar Din framtid
______Mahatma Gandhi______

Här får Du vägledning till att ta nästa steg på Din resa och forma den väg som ger Dig svar. Träningslägret är designat för Dig

 • Som vill få energi, mod och kunskap att göra en förändring

 • Som vill skapa en bättre vardag fylld av glädje

 • Som känner att det är dags att göra något åt situationen

 • Som har en längtan till något bättre men som inte förmår att förändra

 • Som vet att där Du och Din verksamhet är i dag inte är som borde vara.

 • Som känner att Ni idag inte gör de saker och formar den verksamhet som ni skulle kunna.

#smartflow

Det är Dina steg som är viktiga

Det är Dina steg som gör skillnad.

Det är Dina tankar som kan förändra allt.

#Smartflow

Hur skulle Din verksamhet vara?

Tänk Dig en resa in i framtiden!

Där Du i Ditt sinne reser in i framtiden. Till en situation där verksamheten är i harmoni och är exakt så som du skulle önska i en perfekt situation. Hur är det då? Vilka känslor finns? Hur ser det ut? Vad tänker Du om dig själv? Vad finns i Din verksamhet då? Vad säger andra till Dig? Vad ger du till andra människor? Vad säger andra om verksamheten? Hur har ni det tillsammans?

 • Här får Du vägledning till att ta nästa steg på er resa och forma den väg som ger svar


#Smartflow

Hur skulle Din verksamhet vara?

Tänk Dig en resa in i framtiden!

Där Du i Ditt sinne reser in i framtiden. Till en situation där verksamheten är i harmoni och är exakt så som du skulle önska i en perfekt situation. Hur är det då? Vilka känslor finns? Hur ser det ut? Vad tänker Du om dig själv? Vad finns i Din verksamhet då? Vad säger andra till Dig? Vad ger du till andra människor? Vad säger andra om verksamheten? Hur har ni det tillsammans?

 • Här får Du vägledning till att ta nästa steg på er resa och forma den väg som ger svar


#Smartflow

Hur skulle Din verksamhet vara?

Tänk Dig en resa in i framtiden!

Där Du i Ditt sinne reser in i framtiden. Till en situation där verksamheten är i harmoni och är exakt så som du skulle önska i en perfekt situation. Hur är det då? Vilka känslor finns? Hur ser det ut? Vad tänker Du om dig själv? Vad finns i Din verksamhet då? Vad säger andra till Dig? Vad ger du till andra människor? Vad säger andra om verksamheten? Hur har ni det tillsammans?

#Smartflow

Hur skulle Din verksamhet vara?

Tänk Dig en resa in i framtiden!

Där Du i Ditt sinne reser in i framtiden. Till en situation där verksamheten är i harmoni och är exakt så som du skulle önska i en perfekt situation. Hur är det då? Vilka känslor finns? Hur ser det ut? Vad tänker Du om dig själv? Vad finns i Din verksamhet då? Vad säger andra till Dig? Vad ger du till andra människor? Vad säger andra om verksamheten? Hur har ni det tillsammans?

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.
Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.
Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.
#smartflow

Att ta de steg som behövs.

För att forma den verksamhet och tillvaro Ni vill uppleva och som Du innerst inne vet. Skulle ge er en verksamhet i perfekt harmoni, kan kännas långt borta. Nästan som omöjliga, svåra och ansträngande att ta.

Med den rätta coachningen, metodiken och verktygen är det fullt möjligt och många gånger enklare och sker snabbare än du skulle kunna ana.
#smartflow
Förändring!
Kan upplevas, som svårt och frustrerande. Samtidigt som man vet vad man borde ändra, göra eller sluta ed så blir insatserna alltför ofta enbart till korta ögonblick av inspiration som snart återgår till som det var tidigare. Du har därmed inte lyckats beröra den inre kraft Din organisation har och de underliggande mentala modeller som styr och som ger bestående förbättring.

Organisationer som lever med sunda och positiva mentala inställningar, upplever sin verksamhet som avsevärt bättre. Fastän vi känner till att det är så det ligger till är det ändå svårt att ta det där steget. Vanans makt är oerhört stark vi säger att "kulturen sitter i väggarna". Även när vi vet att ett visst invant beteende hos oss inte är bra är det ändå svårt att bryta det vi är vana vid.

Ta bara ett sådant lite exempel som att byta plats vid matbordet bara en sådan enkel sak, som egentligen inte betyder någonting, är svår att ändra på. Egot talar genast om för oss "det där är min plats, där ska jag sitta". Även om vi till och med vet om att vi borde ta steget så är det svårt att bryta de vanor som håller oss fast som i ett järngrepp.
#smartflow

Tillsammans har vi som arbetar inom smartFlow flera hundra års erfarenhet!

Av att träna människor, företag, organisationer och ideella föreningar. Till hållbar och framgångsrik förändring, komma stärkta ur kriser och nå målsättningar. Vi vill dela med mig av våra erfarenheter, guida och träna Dig till att nå dit Du vill och forma den verksamhet som Du vill ha. vi ger dig vägledningen och metoderna för att ta dig till dina drömmars mål.

FÖR ATT TA DIG DIT MÅSTE DU SJÄLV GÖRA JOBBET OCH GÖRA DEN ANSTRÄNGNING SOM KRÄVS. JAG GER DIG DE MEDEL DU BEHÖVER GENOM PRAKTISK OCH MENTAL COACHING OCH TRÄNING, DET JAG GER DIG ÄR MOTIVATION, KUNSKAP, VERKTYG OCH MOD ATT TA DIG TILL DET DU VILL. DIN UPPGIFT BLIR ATT ANVÄNDA DET DU LÄR DIG OCH TA DIG DIT DU VILL.

#smartflow

Ett webbaserat träningsläger som ger dig, stabilitet, tydlighet och verktyg för att forma vägen till den verksamhet som är meningen att Du ska ha.

Efter att ha hört många fråga hur man kan leda sig själv på ett effektivare sätt och ge verksamheten en extra boost genom förändringar som blir bestående på riktigt.

Har vi skapat ett digitalt träningsläger som är relevant oavsett om Du ännu inte påbörjat förändring, är i uppstarten av en förändring eller har arbetat med förändring tidigare och vill ta ett nytt tag för att komma vidare.
#smartFlow

Efter att ha hört många fråga hur man kan leda sig själv på ett effektivare sätt och ge verksamheten en extra boost genom förändringar som blir bestående på riktigt.

Har vi skapat ett digitalt träningsläger som är relevant oavsett om Du ännu inte påbörjat förändring, är i uppstarten av en förändring, är inne i en förändring eller har arbetat med förändring tidigare och vill ta ett nytt tag för att komma vidare.
#smartflow

DET HÄR KOMMER DU TRÄNA PÅ

• Framgångsrik förändring, beprövade metoder utifrån forskning.
• Få kraft till att genomföra svåra förändringar.
• Resa in i Din mentala framtid och forma målbild utifrån hur det är då.
• Konkretisera vägen till framtida önskad situation
• Identifiera anledningar till nuvarande situation.
• Definiera de styrkor, brister och mönster som undermedvetet styr.
• Strategi för att bygga eget engagemang och uthållighet.
• Bli medveten om de grundläggande synsätt som styr Ditt agerande
• Justera och stärka det som vägleder Dig
• Övningar och process för att förankra förändring i dig själv.
• Synliggöra utmaningar, möjligheter och brister i din inre insikt och väg.
• Stärka din inre drivkraft till att ge Dig möjlighet att eliminera hinder.
• Göra Din vardag till en möjligheternas plattform som tar Dig till nästa mål.
• Bygga en självkänsla fylld av vänskap, omtanke och hjälpsamhet.
• Lean Thinking; tekniker, metoder och tillvägagångssätt.
• Flowit metoden
• Erfarenhetsutbyte med andra utifrån olika situationer
#smartflow

TRÄNINGENS UPPLÄGG

Tolv live online sessioner om cirka två timmar vardera. Samt eget arbete och grupparbete mellan sessionerna som är spridda över 17 veckor innehållande

 • Praktiska föreläsningar

 • Grupparbete med andra som står med liknande möjligheter och utmaningar

 • Reflektion kring Din situation, utveckling och det du lär längs vägen

 • Skapa ett hållbart förhållningssätt till förändring under träningslägrets gång

 • Material att använda mellan sessioner som ger förståelse och en stabil grund för din mentala kraft. Bestående av insikt, texter, intervjuer och föredrag från några av de mest erfarna inom Lean Thinking, förändring och personlig utveckling

#smartflow

LIVE WEBBASERADE SESSIONER

INFÖR SESSION 1
Tema

Framgångsrik förändring

Förändring och värderingars betydelse och funktion.

Kriterier för framgångsrik förändring och personlig utveckling enligt forskning.

SESSION 1
Tema

Förbered för framgång
Del 1.

Sätta en tydlig målbild – en förutsättning för framgång.

SESSION 2
Tema

Förbered för framgång
Del 2.

Hur du kan bryta vanans makt och få med dig själv och andra på att genomföra förändringar.

SESSION 3
Tema

Förbered för framgång
Del 3.

Skapa en konkret och flexibel plan och strategi

SESSION 4
Tema

Förstå Ditt agerande
Del 1.

Identifiera och klarlägga Dina styrkor, brister och mönster som styr ditt liv idag

SESSION 5
Tema

Förstå Ditt agerande
Del 2.

Formulera Din egen vägledning. Forma nya mentala modeller och/eller tydliggöra nuvarande

SESSION 6
Tema

Skapa förändring
Del 1.

Forma din förändringsstrategi. Den väg och det agerande som kommer att ge Dig den förändring Du önskar

SESSION 7
Tema

Skapa förändring
Del 2.

Övningar, metodik, verktyg och process för att förankra förändringsstrategin i Dig själv och i Din organisation

Session 8
Tema

Forma din väg
Del 1.

Utrusta dig själv till att agera utifrån mentala modeller, längs den väg som tar Dig och verksamheten till nya nivåer. Samt teknik och metodik att finna och eliminera hinder

Session 9
Tema

Forma din väg
Del 2.

Strategi för att bygga engagemang och genomföra förbättringar genom Lean metoder för att etablera ett systematiskt ständigt förbättringsarbete.

Session 10
Tema

Forma din väg
Del 3.

Hur du praktiserar mod och ödmjukhet för att genomföra förändring. Samt Lean teknik och metodik för att skapa kontinuerligt flöde av produkter och tjänster. Perfekt anpassade till marknadens krav

Session 11
Tema

Se till att det du vill sker
Del 1.

Hur du, på riktigt bygger dig starkare. Skapar långsiktigt engagemang för verklig förändring i hela organisationen.

Session 12
Tema

Se till att det du vill sker
Del 2.

Hur du gör Dig själv till värd för engagemang och framgångsrik förändring. Där utveckling till en självklarhet i allt som från nu sker i Ditt liv.

Mellan sessionerna
Tema

Eget arbete & grupparbete

Mellan varje session sker eget arbete och arbete i grupp där deltagare utvecklas individuellt och tillsammans.

#smartflow

Hej!
Du vet väl om att just DU är en fantastisk människa!

Jag heter Stefan och har under mer än trettio år haft den härliga förmånen att leda och coacha utveckling av människor, företag, ideella föreningar och organisationer. Det som alla dessa har gemensamt är att det handlar alltid om människan. Det är Du och jag och alla andra människor som tillsammans gör en bättre vardag, verksamhet, region ja rent av en bättre värld! När vi på riktigt bryr oss om och respekterar och hjälper varandra så är ingenting omöjligt. Så är det med dig också. Du är värdefull och för dig är ingenting omöjligt. Jag och mina vänner på smartFlow vill dela med oss erfarenheter och ge dig den kunskap och kraft som Du behöver för att ta dig till den situation som Du och Din organisation vill ha.

Känner Du att Du vill ha extra energi, metoder och kunskap att skapa en bättre vardag då är det bara att hänga på denna kursen. Där vi delar med oss av våra erfarenheter, verktyg och metoder till att nå dit Du vill och skapa den verksamhet som Du vill ha. Vi ger dig vägledningen och metoderna för att ta dig till dina drömmars mål.

FÖR ATT TA DIG DIT MÅSTE DU SJÄLV GÖRA JOBBET OCH GÖRA DEN ANSTRÄNGNING SOM KRÄVS. JAG GER DIG DE MEDEL DU BEHÖVER GENOM PRAKTISK OCH MENTAL COACHING OCH TRÄNING, DET JAG GER DIG ÄR MOTIVATION, KUNSKAP, VERKTYG OCH MOD ATT TA DIG TILL DET DU VILL. DIN UPPGIFT BLIR ATT ANVÄNDA DET DU LÄR DIG OCH TA DIG DIT DU VILL.
#SMARTFLOW

Vill Du veta mer?

Boka Din plats till gratis webinar med namn, namn, namn, namn, den; dag... månad... kl....

Där berättar vi med om träningslägret, ger mer ingående kunskap kring Lean Thinking förhållningssätt/metodik och hållbar förändring samt svarar på frågor.
Anmäl dig till det genom att fylla i dina uppgifter här bredvid.
Välkommen!

Namn E-post Meddelande Skicka in
#Smartflow

BOKA DIN PLATS IDAG


TIDIG ANMÄLAN

3725,00 SEK

 • Första fördelen

 • Andra fördelen

 • Tredje fördelen

 • Fjärde fördelen

Köp nu
SUPERTIDIG ANMÄLAN

2800,00 SEK

 • Första fördelen

 • Andra fördelen

 • Tredje fördelen

 • Fjärde fördelen

Köp nu
NORMAL ANMÄLAN

4975,00 SEK

 • Första fördelen

 • Andra fördelen

 • Tredje fördelen

 • Fjärde fördelen

Köp nu